0229-842424

Algemene aanwijzingen gesloten geisers

Gesloten geisers zijn veilige geisers omdat ze de lucht van buiten halen en de de verbrandingsgassen ook weer naar buiten uitstoten. U heeft daarom een afvoer nodig die uit 2 pijpen (concentrisch) bestaat, een binnenpijp voor de afvoergassen en een buitenpijp voor de verse lucht. U gebruikt dus geen lucht uit de ruimte zelf en er komen ook geen verbrandingsgassen in de ruimte waar de geiser is geïnstallleerd. Daardoor zijn de geiser uitstekend geschikt voor beperkt geventileerde ruimten of binnen gebruik in het algemeen. Bovendien omdat de afvoergassen door de binnenpijp worden afgevoerd blijft de buitenpijp een stuk koeler voor uw veiligheid. Houd er wel rekening mee dat de binnenpijp niet van kunststof is maar van metaal anders zou deze kunnen vervormen/smelten en tot problemen kunnen leiden. Besteed extra aandacht aan de rubbers die verschillende afvoerpijpen aan elkaar aansluiten, dit kan de oorzaak zijn van storing.

Zie voor uw storingen hieronder:

 • Storingen Ttulpe C-Meister 11 & 14
 • Storingen Ttulpe C-Meister 13
 • Vorst
 • Contact

Belangrijke aanwijzingen Ttulpe C-Meister 11 & 14

Wij raden aan voor al onze geisers een gekwalificeerde installateur in te huren en de handleiding zorgvuldig te lezen. Gebruik de geiser NOOIT zonder rookgasafvoer. Bij storingen controleer de melding in de handleiding en neem de oorzaak weg alvorens de geiser opnieuw op te starten. Check tevens voor de installatie welke flens u moet gebruiken voor uw afvoer, zie hiervoor uw handleiding pagina 10!

Mocht storing AL01 optreden controleer dan zorgvuldig of de afvoer juist is geïnstalleerd en dat de juiste flens is gebruikt. Het niet verhelpen van de oorzaak van de AL01 brengt de geiser in een permanente AL62 storing, waardoor de geiser retour moet, dit valt niet onder de garantie!

Storingen en codes bij uw gesloten geiser Ttulpe C-Meister 11 & 14

Het is vervelend als uw (nieuwe) apparaat niet werkt na installatie. Wij zullen ons best doen om u van een werkend apparaat te voorzien. Het is belangrijk de geiser te installeren zoals dat is voorgeschreven in de handleiding, we willen u vragen deze eerst te raadplegen alvorens contact met ons op te nemen.

Voordat u één van onze FAQ’s doorloopt is het belangrijk om te kijken en te luisteren wat de geiser wel en niet doet. Dit kan aanwijzingen geven om het probleem te bepalen. Ons service-team kan hier ook naar vragen!

Gesloten geisers hebben diverse storingscodes indien er iets mis. Hieronder verschillende voorkomende storingen en hoe u deze kan verhelpen.

AL01; Er is iets mis met uw afvoer, controleer of u een concentrische afvoer hebt gebruikt, alle rubbers de verbindingen goed afsluiten en of u de juiste flens heeft gebruikt. Controleer ook of de ventilator goed is gemonteerd. Als u zichzelf verzekert heb dat alles juist is, reset het apparaat volgens de instructies in de handleiding en probeer opnieuw. Neem contact op met de technische dienst als het probleem zich herhaalt.

Let op! Het niet verhelpen van de oorzaak van de AL01 brengt de geiser in een permanente AL62 storing, waardoor de geiser retour moet, dit valt niet onder de garantie!

AL02; Het uitgaande water is te heet, controleer of er voldoende water door de geiser stroomt, mogelijk dat een leiding afgekneld is, of de leidingen een te kleine diameter hebben.

AL28; Controleer de connecties. Ontkoppel eerst de geiser van het netstroom voordat u de kap verwijderd. Na controle, plaats de kap terug en herstel eventueel de afvoer alvorens de geiser weer in te schakelen.

Storingen en codes bij uw gesloten geiser Ttulpe C-Meister 13

Voordat u begint haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact en sluit de gastoevoer. U kunt de kap indien nodig verwijderen door schroeven aan de onderkant en bovenkant te verwijderen. Let op de kap zit d.m.v. Een snoer nog verbonden aan de elektronica, maak de connector los alvorens de kap weg te leggen.

E0 & E4; Temperatuursensor warm ( E0 ) en koud ( E4 ) een witte draad die dmv messing moer in de koperen leiding gaat, controleer of deze juist is geplaatst en de connector goed verbonden is. Sluit de geiser en de leidingen weer aan en start de geiser. Mocht het probleem zich blijven voordoen neem dan contact op via info@kiip.de

E1; De meest voorkomende storingen van alle optredende storingscodes. De oplossing kan voor de geiser of na de geiser liggen.

Voor de geiser; er is iets mis met de gastoevoer dit kan zijn verkeerde gasdruk, te weinig gas, te dunne en/of te lange leidingen. De gasdrukregelaar werkt niet. We adviseren gasleidingen van tenminste 10mm te gebruiken, groter indien significant langer. Is de gasfles nog wel vol, is de leiding niet verstopt of is er een afsluitkraan wel open gedraaid? Heeft u de juiste gasdrukregelaar bij uw geiser en P30 geiser heeft een drukregelaar van 30mbar nodig en een P50 een van 50mbar. Gebruik een N25 (aardgas) nooit met butaan, propaan of LPG en andersom. Als u een gasdrukregelaar heeft met breukbeveiliging, kan deze in werking treden bij het wisselen van een gasfles of bij onjuiste montage (positie). Gasdrukregelaars kunnen stuk gaan. Vervang deze uit voorzorg, indien bovenstaande in orde is.

Na de geiser; er is iets niet goed bij de rookgasafvoer. Afvoeren zijn van wezenlijk belang, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor een goede werking van de geiser. Om te te kunnen voldoen aan de huidige (strengere) regelgeving in het bijzonder de NOx uitstoot zijn moderne geisers preciezer afgesteld. Het kan zijn dat uw huidige afvoer niet volstaat bij de nieuwe geiser. Zorg ervoor dat afvoeren nooit smaller worden dan de diameter waarmee deze begint, breder kan wel. De geiser detecteert als er iets niet in orde is en de verbrandingsgassen niet goed worden afgevoerd. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • U heeft een enkelvoudige afvoer geplaatst i.p.v. een concentrische.
 • De pakkingen tussen de verschillende aansluitingen zitten niet goed, de geiser zuigt zuurstofarme lucht aan.
 • Flexibele pijpen remmen de luchtstroom enorm zeker als deze in een bocht lopen, vervang deze door vaste bochten indien mogelijk.
 • Concentrische afvoeren met een kunststof binnenpijp zijn ongeschikt voor afvoergassen, deze smelten/vervormen. Vervang deze voor concentrische afvoeren met een metalen binnenpijp die geschikt zijn voor temperaturen tot 200 graden.
 • Controleer of u afvoer niet verstopt is met een vogelnestje, of andere vreemde voorwerpen die daar niet thuis horen.
 • De minimale lengte van de rookgasafvoer dient 70 cm. lang te zijn.

E5; Controleer of de binnenpijp aan de bovenkant van de geiser niet los zit.

E8; Als uw afvoer heel lang dan wel bochtig is kan dit problemen geven met de afvoer van de verbrandingsgassen. Ook andere oorzaken kunnen deze storing oproepen:

 • Controleer of de geiser de juiste druk en juiste hoeveelheid gas krijgt. Bij een 30 mbar geiser, moet er een 30 mbar gasdrukregelaar gemonteerd worden; bij een 50 mbar geiser, een 50 mbar gasdrukregelaar. De gasdrukregelaar moet bovendien tenminste 1,5 KG/h doorlaten, 2 kg is nog beter.
 • Controleer of de gasafvoerpijp correct is aangesloten; er mogen geen verstoppingen of lekken zijn.
 • Wij adviseren een gasleiding met een gemiddelde dikte van 10 mm of zelfs 12 mm of 15 mm, afhankelijk van de lengte van de leiding.

Indien u alles hebt gecontroleerd en de geiser nog steeds foutmelding E8 geeft, kunt u onze E8 procedure aanvragen via info@kiip.de

Resonantie van de geiser, het trillen en abnormaal geluid maken van de geiser

De oorzaak van resonantie is vooralsnog onduidelijk. Neem contact op via info@kiip.de en stuur een filmpje mee (evt. via We-Transfer), gebruik de geiser in de tussentijd niet. Resonantie kan schadelijk zijn voor uw installatie. Indien u een resonerende geiser hebt, hebben wij een procedure voor u. Hiermee kunt u de resonantie verhelpen.

Vorst

Het is belangrijk uw geiser te beschermen tegen vorst. Vooral geisers die in onverwarmde ruimtes hangen kunnen door koude via de afvoer bevriezen. Dit valt niet onder de garantie. Bescherm uw apparaat dus goed zeker als u hem langere tijd niet gebruikt, laat het dan leeglopen dmv het aftapventiel. Opslaan in een verwarmde ruimte is ons advies. Zo kan u het jaar daarop weer volop genieten van uw geiser. Mocht er toch iets stuk gevroren zijn kunt u op onze onderdelenpagina het juiste onderdeel vinden.

Contact

Mocht u andere onregelmatigheden tegen komen, schroom dan niet en neem contact met ons op via info@kiip.de. Voegt u foto's toe (van de installatie) en we nemen zo snel mogelijk contact met u op voor over/instructie. Vergeet niet uw (kopie) aankoopbon toe te voegen.