0229-842424

Algemene voorkomende vragen bij gas geisers met batterij ontsteking

Algemeen voorkomende problemen gas-geisers met batterij ontsteking:

Het is vervelend als uw (nieuwe) apparaat niet werkt na installatie. Wij zullen ons best doen om u van een werkend apparaat te voorzien. Het is belangrijk de geiser te installeren zoals dat is voorgeschreven in de handleiding, we willen u vragen deze eerst te raadplegen alvorens contact met ons op te nemen.

Voordat u één van onze FAQ’s doorloopt is het belangrijk om te kijken en te luisteren wat de geiser wel en niet doet. Dit kan aanwijzingen geven om het probleem te bepalen. Ons service-team kan hier ook naar vragen!

Het apparaat doet niets:

Het apparaat kan om verschillende redenen niet starten zowel door technische mankementen, door onjuiste installatie of andere externe redenen. In veel gevallen kan het controleren en verhelpen van onderstaande punten uw geiser weer probleemloos laten functioneren.

1. Staat de Aan/Uit-Schakelaar ingeschakeld?

2. Hangt de geiser netjes rechtop? Anders zorgt de kantelschakelaar ervoor dat de geiser geblokkeerd wordt.

3. Controleer of het water over de "juiste" kant van het apparaat stroomt. Wanneer de inkomende en uitgaande waterstroom omgekeerd zijn, zal het apparaat niet werken. Inkomend water ( koud ) dient aan de rechterkant (als je naar het apparaat kijkt) te worden aangesloten.

4. Is de batterij nog "vol" en zijn de polen goed geplaatst ( +/- ). Batterijen die al een tijd in de kast liggen kunnen soms onvoldoende capaciteit hebben voor een goede werking van de geiser, wij adviseren daarom altijd om nieuwe batterijen te installeren. Denk bij sommige batterijen er ook aan dat eventuele beschermfolie en/of kunststof afdekkapjes goed van de polen verwijderd dienen te zijn.

5. Controleer of er nog voldoende gas aanwezig is en dat de gaskraan naar de geiser geopend is. Let op, bij een nieuwe gasfles is het mogelijk dat er eerst nog wat lucht in de leidingen zit, een paar keer opnieuw opstarten is voldoende om het apparaat te ontluchten.

6. Is of er voldoende waterdruk aanwezig? De waterdruk mag niet onder de 0,5 Bar komen, een beveiliging sluit dan de elektronica af en zal ontsteking niet mogelijk zijn. Verwijder eventuele knikken in de aanvoerslang of zorg bijvoorbeeld middels een waterpomp voor extra druk op de waterleiding.

Een andere oorzaak van te weinig waterdruk kan ook vervuiling zijn, dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele verontreinigingen weg te spoelen.

7. Werkt de microschakelaar naar behoren? Bij de Outdoor-HD6 kunt u als u van onder in de geiser kijkt (kap eraf is makkelijker om het te zien) ziet u tussen de 2 draai knoppen een klein zwart blokje zitten met een metalen lipje eraan. Als er water gaat stromen hoort dit metalen lipje naar rechts te bewegen Dit lipje maakt een klein oranje knopje vrij. Mocht het lipje wel open gaan maar het oranje knopje niet tevoorschijn komen dan is het microschakelaartje defect.

8. Als laatste willen we u vragen om te controleren of alle stekkertjes nog goed vast zitten, klik ze eventueel eerst los en monteer ze vervolgens opnieuw. Mogelijk maakt, door transport of installatie, een connector geen goed contact meer. Let er op dat de connector weer op de juiste plek worden terug geplaatst.

Wij hopen dat met het doorlopen van deze punten uw geiser het doet. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou hij op zijn minst iets moeten doen b.v. “ik hoor de geiser tikken, maar…”. Kijk in dit geval bij onze andere FAQ’s die uw situatie het beste weergeeft.

Er komt geen water uit mijn geiser

Door een geiser stroomt net zoveel water uit als dat erin komt, als er geen of veel minder water uit de geiser stroomt dan verwacht kan een van onderstaande stappen dit oplossen.

 1. Controleer de watertoevoer op blokkering, knikken of andere belemmeringen.
 2. Controleer of er geen vuil bij de aansluiting van de geiser zit. Dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele verontreinigingen weg te spoelen.
 3. Is de kraan open/leiding vrij na de geiser? Controleer ook hier op belemmeringen. Bijvoorbeeld of de douchekop nog voldoende doorstroomt.

Er gaat water in, en er komt alleen koud water uit:

 1. Controleer of de watertoevoer en -afvoer goed aangesloten zijn. De watertoevoer moet aan de ingangsverbinding (meest rechtse verbinding) aangesloten zijn.
 2. Zorg voor voldoende waterdruk, ten minste 0,5 bar continue.
 3. Zorg dat er voldoende gas in de propaantank aanwezig is, en dat de gasdrukregelaar op de juiste manier gemonteerd en geopend is.
 4. Om de ontsteking te laten werken zijn goed werkende batterijen nodig. Zorg dat de batterijen in de juiste polariteit (+/-) aangebracht zijn en dat eventuele beschermingsfolie verwijderd is.
 5. Controleer of de aan/uit-schakelaar op de geiser ingeschakeld is en de geiser dus “aan” is.
 6. Controleer of u niet meer dan de maximum hoeveelheid water aanbied. Indien u meer dan 6 liter per minuut aanbied bij de Outdoor HD6 kan de geiser dit niet verwarmen. Gebruik dan een afsluitkraan om de toevoer te knijpen.
 7. Mocht alles in orde zijn en de geiser nog niet werken is het belangrijk om te kijken wat de geiser wel en niet doet. Het is waarschijnlijk dat uw situatie in een van onderstaande scenario’s is te vinden.

Ik hoor de geiser tikken, maar…

Indien u de water kraan open zet, en de geiser wel hoort tikken maar er geen warm water uit komt, dan is het waarschijnlijk dat de batterij niet meer krachtig genoeg is om de gasklep in de geiser te openen. Dit is eenvoudig op te lossen door de ( bijna ) lege batterij met geheel nieuwe batterijen te vervangen. Let op, batterijen die al langer in de kast liggen kunnen soms ook onvoldoende werken.

Een andere mogelijkheid is dat de geiser wat moeite heeft om voor het eerst te ontbranden ivm lucht in de leiding. Controleer of alles goed is aangesloten en of alle connectoren goed vastzitten. Start de geiser een aantal keren op en verzeker u ervan dat de linker knop geheel naar rechts is open gedraaid. Mogelijk dat u dit een aantal keer moet herhalen.

Een andere mogelijkheid is dat het thermokoppel niet goed (meer) in de waakvlam steekt. De geiser detecteert dan niet dat de waakvlam aan is en blijft tikken en de hoofdbrander gaat niet aan. Dit kan verholpen worden door met een b.v. Een lange schroevendraaier de thermokoppel in de waakvlam te manoeuvreren. Dit moet met beleid gebeuren en door een erkend installateur. Let op dit is een andere situatie dan dat de geiser blijft tikken na warm water vraag zie punt 3.

De geiser deed het maar nu niet meer.

Soms kan de geiser ‘denken’ dat hij nog aan staat en wil daarom niet starten. Dit komt omdat de microschakelaar die aangeeft dat de geiser uit is, niet geactiveerd wordt.

Bij de TTulpe HD6 komt een “lipje” opzij indien door de geiser water stroomt, dit lipje komt soms onvoldoende terug om de geiser uit te schakelen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het membraam lek is, dit dient door een erkend installateur te worden vervangen.

Let op! Als u de geiser langere tijd niet gaat gebruiken b.v. gedurende de winter, zorgt u er dan voor dat de batterijen worden verwijderd. Een batterij kan anders het contactpunt in het batterijvakje oxideren. Er loopt dan geen stroom meer van de batterij naar de ontsteking ook niet als de batterij vervangen is. U kunt dit oplossen door het de bedrading met beleid los te halen met een punttang want ze zijn geborgd en het batterijvakje los te schroeven. Aan één kant zit een lipje die dan bruin verkleurd is. Met een schuurpapiertje kunt u de oxidatie verwijderen.

Een vierde mogelijkheid is dat het thermokoppel niet goed (meer) in de waakvlam steekt. De geiser detecteert dan niet dat de waakvlam aan is en blijft tikken en de hoofdbrander gaat niet aan. Dit kan verholpen worden door met een b.v. Een lange schroevendraaier de thermokoppel in de waakvlam te manoeuvreren. Dit moet met beleid gebeuren en door een erkend installateur. Let op dit is een andere situatie dan dat de geiser blijft tikken na warm water vraag.

Meer redenen dat de geiser aan gaat en dan weer uit:

 1. De unit werkt alleen bij een toevoer van minimaal 3 liter per minuut en een minimale druk van 0,5 bar.
 2. Harde wind.
 3. Te weinig gas. Propaangas cilinders zijn soms vervuild met lucht, vooral nieuwe tanks die voor de eerste keer gevuld zijn. Schakel de unit een aantal keren (5x) aan en uit om de lucht uit het gas te verwijderen.
 4. Het thermokoppel moet goed in de vlam steken en oranje oplichten.
 5. De bedrading van de gassensor kan losgekomen zijn. Controleer of alle bedrading en/of stekkerverbindingen nog goed vast zitten.
 6. De geiser hangt niet stabiel stil, daardoor wordt de kantelschakelaar geactiveerd.
 7. Een defecte gasdrukregelaar. Ook een gasdrukregelaar is een mechanisch onderdeel en kan kapot gaan. Om dit uit te sluiten kunt u het beste proberen met een andere ( nieuwe ) drukregelaar. Let hierbij op de juiste gasdruk en de juiste capaciteit hiervan.

Het water wordt niet heet genoeg:

 1. U gebruikt het systeem op een hoogte boven 1800 meter. Weliswaar is het systeem getest tot op 2200 meter hoogte, maar gebruik boven 1800 meter hoogte wordt afgeraden.
 2. Er stroomt te veel water door het apparaat. Voorkom dat er meer water door de geiser stroomt dan de maximale capaciteit van 6 liter per minuut. U kunt dit meten door b.v. een emmer vol te laten lopen met een bekende inhoud en te meten hoelang het duurt voor die vol is bij maximale doorstroming (inhoud÷secondenx60). Het water bereikt zijn maximale temperatuur bij de helft van de opgegeven maximale capaciteit. U kunt dan het beste een kraan monteren voor de koud water aansluiting van de geiser om de hoeveelheid water wat te “knijpen".
 3. Het ingaande water is erg koud. Het is normaal dat als het ingaande water kouder is, dat de uitgaande temperatuur lager is. Dit doet zich vooral voor bij koude temperaturen of als water van koude beekjes of een bron wordt betrokken.
 4. Kijk in de panelen (via het venstertje aan de voorkant) om te zien of er een blauwe vlam is. Als de vlam geel is kan er iets b.v. een insect in de branderbuizen zitten, als u dit verwijderd zou hij weer goed moeten branden. Indien er geen vervuiling is in de branderbuizen kan het mogelijkheid zijn dat er een scheur in de gasregelaar zit. Gebruik de unit niet en bel onmiddellijk met onze technische dienst op tel. 0229-842424!

5. Gaan de vlammen onregelmatig branden, hoog en dan weer laag en soms zelfs (bijna) uit, dan is er iets mis met de watertoevoer. Het is een combinatie van waterdruk en waterhoeveelheid. Controleer hoeveel water er per minuut door de geiser stroomt. Als dat niet 6 liter is maar laten we zeggen 1 liter, zal de geiser niet goed branden. Als de waterhoeveelheid goed is maar toch onregelmatig brandt ligt dat aan de waterdruk. Probeer in het eerste geval de wateropbrengst te verhogen en in het tweede de druk. Dit kan door een waterleiding van een grotere diameter te gebruiken of mogelijk d.m.v. een TTulpe waterpomp, worden opgelost. https://www.propaangeiser.nl/nl/producten/drukwaterpompen/ttulpe-flow-meister-1312-drukwaterpomp/

Bij onderdelen welke in de brander steken ( zoals het thermokoppel en de bougies ) is het NORMAAL dat het vuur een gele vlam vertoont en is volkomen veilig!

Mijn geiser lekt water:

Uw geiser hoort geen water te lekken, kijk of u kunt zien waar het water vandaan komt.

Indien het bij één van de aansluitingen lekt. Sluit de leidingen opnieuw aan met voldoende teflontape en controleer of het verholpen is.

Indien het ergens anders lekt, maak dan een foto van de plek waar het lekt, sluit de water toevoer en stuur de foto naar ons via info@kiip.de, wij zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen hoe dit op te lossen.

Let op! De open geisers zijn niet vorstbeschermd! Vorstschade veroorzaakt vaak grote schade en dit wordt niet gedekt door garantie.

Ik doe de kraan dicht maar de geiser blijft (nog even) branden

Als u de waterkraan dicht draait en uw geiser blijft nog een tijdje branden kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Gebruik uw geiser niet meer tot dat het probleem is verholpen. Het mechanisme dat de gaskraan sluit als de waterstroom stopt is defect. Het water kan gaan koken en bouwt druk op in uw geiser, waardoor er lekkage kan ontstaan of er heet water door het overdruksysteem wordt geloosd. Er zijn meerdere redenen dat dit kan gebeuren, bijvoorbeeld door een (langdurige) te hoge waterdruk en slijtage. Het gaswaterventiel moet vervangen worden, wij raden aan dit door een erkend installateur te laten doen of door technicus in onze werkplaats, omdat de gasverbindingen worden verbroken. Uw kunt het onderdeel bestellen op onze website (bij onderdelen), controleer voordat u besteld, uw type geiser zodat u de juiste gas-watercombiventiel ontvangt.

Voordat u uw apparaat de-installeert en terug stuurt willen wij u vragen foto’s te maken van de installatie waarop de aansluitingen van water en gas te zien zijn, evt. aangevuld met detail foto’s en deze naar ons toe te sturen (per mail info@kiip.de) met een beschrijving van uw problemen en wat u al gedaan heeft. Hoewel het soms noodzakelijk is dat het apparaat op onze technische afdeling nagekeken dan wel gerepareerd moet worden, kan in veel gevallen a.d.h.v. de foto’s en beschrijving het probleem op afstand opgelost worden zodat u snel van warm water kan genieten.

Zo voorkomt u dat; transportkosten voor eigen rekening zijn, mogelijk onderzoekskosten in rekening worden gebracht, maar belangrijker nog, dat u niet langer dan nodig zonder warm water zit. Is terug sturen naar onze mening nodig dan zullen wij u een retourlabel toesturen zodat u kosteloos het apparaat kan verzenden. Verpak het apparaat goed (bij voorkeur in de originele verpakking) zodat er geen transport schade ontstaat, en indien mogelijk met gebruikte gasdrukregelaar en slang.

Indien u nog steeds problemen heeft, of met een afwijkend watersysteem werkt, belt u dan met de technische klantenservice op 0229-842424.