0229-842424

Veel voorkomende vragen bij gas geisers met batterij ontsteking

Het is vervelend als uw (nieuwe apparaat niet werkt na installatie. Uiteraard zullen wij ons best doen u te helpen dit probleem op te lossen. Daarom deze pagina met de meest voorkomende vragen. Er zijn 2 belangrijke punten die wij willen benoemen:

 1. Zorg ervoor dat de geiser geïnstalleerd wordt zoals dat is voorgeschreven in bijgevoegde handleiding. Belangrijk is dus deze eerst goed door te nemen voordat u contact met ons zoekt.
 2. Voordat u onderstaande vragen doorloopt, is het belangrijk dat u goed kijkt en luistert wat de geiser wel en niet doet. Deze informatie kan belangrijk zijn om het probleem vast te stellen. Ons serviceteam kan hier ook naar vragen.

Mogelijke vragen:

  1. Het apparaat doet niets
  2. Er komt geen water uit mijn geiser
  3. Er gaat water in maar er komt alleen koud water uit
  4. Ik hoor de geiser tikken, maar…
  5. De geiser deed het, maar nu niet meer
  6. Het afvoerkanaal genereert te weinig trek
  7. Meer redenen dat de geiser aan gaat en dan weer uit
  8. Het water wordt niet heet genoeg
  9. Mijn geiser lekt water
  10. Ik doe de kraan dicht maar de geiser blijft (nog even) branden

1. Het apparaat doet niets

Het apparaat kan om verschillende redenen niet starten zowel door technische mankementen, door onjuiste installatie of andere externe redenen. In veel gevallen kan het controleren en verhelpen van onderstaande punten uw geiser weer probleemloos laten functioneren.

     1. Controleer of het water over de "juiste" kant van het apparaat stroomt. Wanneer de inkomende en uitgaande waterstroom omgekeerd zijn, zal het apparaat niet werken. Inkomend water ( koud ) dient aan de rechterkant (als je naar het apparaat kijkt) te worden aangesloten (zie foto 4).
     2. Is de batterij nog "vol" en zijn de polen goed geplaatst ( +/- ). Batterijen die al een tijd in de kast liggen kunnen soms onvoldoende capaciteit hebben voor een goede werking van de geiser, wij adviseren daarom altijd om nieuwe batterijen te installeren. Denk bij sommige batterijen er ook aan dat eventuele beschermfolie en/of kunststof afdekkapjes goed van de polen verwijderd dienen te zijn.
     3. Controleer of er nog voldoende gas aanwezig is en dat de gaskraan naar de geiser geopend is. Let op, bij een nieuwe gasfles is het mogelijk dat er eerst nog wat lucht in de leidingen zit, een paar keer opnieuw opstarten is voldoende om het apparaat te ontluchten.
     4. Is of er voldoende waterdruk aanwezig? De waterdruk mag niet onder de 0,5 Bar komen, een beveiliging sluit dan de elektronica af en zal ontsteking niet mogelijk zijn. Verwijder eventuele knikken in de aanvoerslang of zorg bijvoorbeeld middels een waterpomp voor extra druk op de waterleiding.

      Een andere oorzaak van te weinig waterdruk kan ook vervuiling zijn, dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele verontreinigingen weg te spoelen.

      1. Werkt de microschakelaar naar behoren? Bij de modellen TTulpe B6/11/14 gaat het er een ‘hamertje’ omhoog, u kunt dit zien als de frontkap eraf is (zie foto 2). Dit hamertje gaat omhoog als er water gaat stromen, dit maakt en klein wit knopje vrij. Mocht het hamertje wel omhoog gaan maar het witte knopje niet tevoorschijn komen dan is het microschakelaartje defect.

       Bij andere modellen kan onderstaande van toepassing zijn, Als u van onder in de geiser kijkt (kap eraf is makkelijker om het te zien) ziet u tussen de 2 draai knoppen een klein zwart blokje zitten met een metalen lipje eraan. Als er water gaat stromen hoort dit metalen lipje naar rechts te bewegen Dit lipje maakt een klein oranje knopje vrij. Mocht het lipje wel open gaan maar het oranje knopje niet tevoorschijn komen dan is het microschakelaartje defect (voor de Cointra modellen geldt dat ook de linker draaiknop open moet staan, deze is namelijk verbonden met een microschakelaar dus geldt de zelfde controle als hier boven).

       1. Als laatste willen we u vragen om te controleren of alle stekkertjes nog goed vast zitten, klik ze eventueel eerst los en monteer ze vervolgens opnieuw. Mogelijk maakt, door transport of installatie, een connector geen goed contact meer. Let er op dat de connector weer op de juiste plek worden terug geplaatst.

Wij hopen dat met het doorlopen van deze punten uw geiser het doet. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou hij op zijn minst iets moeten doen b.v. “ik hoor de geiser tikken, maar…”. Kijk in dit geval bij onze andere FAQ’s die uw situatie het beste weergeeft.

2. Er komt geen water uit mijn geiser

Door een geiser stroomt net zoveel water uit als dat erin komt, als er geen of veel minder water uit de geiser stroomt dan verwacht kan een van onderstaande stappen dit oplossen.

          1. Controleer de watertoevoer op blokkering, knikken of andere belemmeringen.
          2. Controleer of er geen vuil bij de aansluiting van de geiser zit. Dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele verontreinigingen weg te spoelen.
          3. Is de kraan open/leiding vrij na de geiser? Controleer ook hier op belemmeringen. Bijvoorbeeld of de douchekop nog voldoende doorstroomt.

3. Er gaat water in, en er komt alleen koud water uit

          1. Controleer of de watertoevoer en -afvoer goed aangesloten zijn. De watertoevoer moet aan de ingangsverbinding (meest rechtse verbinding) aangesloten zijn (zie foto 4).
          2. Zorg voor voldoende waterdruk, ten minste 0,5 bar continue.
          3. Zorg dat er voldoende gas in de propaantank aanwezig is, en dat de gasdrukregelaar op de juiste manier gemonteerd en geopend is.
          4. Om de ontsteking te laten werken zijn goed werkende batterijen nodig. Zorg dat de batterijen in de juiste polariteit (+/-) aangebracht zijn en dat eventuele beschermingsfolie verwijderd is.
          5. Controleer of de gasdraaiknop op de geiser open gedraaid is en de geiser dus “aan” is.
          6. Controleer of u niet meer dan de maximum hoeveelheid water aanbied. Indien u meer dan 6 liter per minuut aanbied bij de Indoor B6 ( resp. 11 of 14 liter bij de B11 en B14 ) kan de geiser dit niet verwarmen. Gebruik dan een afsluitkraan om de toevoer te knijpen.
          7. Mocht alles in orde zijn en de geiser nog niet werken is het belangrijk om te kijken wat de geiser wel en niet doet. Het is waarschijnlijk dat uw situatie in een van onderstaande scenario’s is te vinden.

4. Ik hoor de geiser tikken, maar…

Indien u de water kraan open zet, en de geiser wel hoort tikken maar er geen warm water uit komt, dan is het waarschijnlijk dat de batterij niet meer krachtig genoeg is om de gasklep in de geiser te openen. Dit is eenvoudig op te lossen door de ( bijna ) lege batterij met geheel nieuwe batterijen te vervangen. Let op, batterijen die al langer in de kast liggen kunnen soms ook onvoldoende werken.

Een andere mogelijkheid is als u net een TTulpe B6,11 of 14 heeft geïnstalleerd dat de geiser wat moeite heeft om voor het eerst te ontbranden ivm lucht in de leiding. Controleer of alles goed is aangesloten en of alle connectoren goed vastzitten. Start de geiser een aantal keren op en verzeker u ervan dat de linker knop geheel naar links is open gedraaid. Als het goed is gaat er eerst een vlammetje branden aan de linkerkant. Mogelijk dat u dit een aantal keer moet herhalen.

Als de waakvlam brandt maar de hoofdbrander wil nog niet ontsteken kan het helpen door uw vinger of iets anders op het gaatje te plaatsen op de waakvlambrander aan de zijkant (de middelste van de 3). Let op deze kan heet zijn als de waakvlam al een tijdje brand.

Een derde mogelijkheid is met name voor geiser die na een langere tijd weer in gebruik genomen worden, dat na warm water vraag de geiser langzaam blijft tikken (om de waakvlam brandende te houden). Ook dan kunt u dit oplossen door de schroef van het hamertje (aangegeven met een blauwe pijl op foto 2), iets in te draaien.

Een vierde mogelijkheid is dat het thermokoppel niet goed (meer) in de waakvlam steekt. De geiser detecteert dan niet dat de waakvlam aan is en blijft tikken en de hoofdbrander gaat niet aan. Dit kan verholpen worden door met een b.v. Een lange schroevendraaier de thermokoppel in de waakvlam te manoeuvreren. Dit moet met beleid gebeuren en door een erkend installateur. Let op dit is een andere situatie dan dat de geiser blijft tikken na warm water vraag zie punt 3.

5. De geiser deed het maar nu niet meer

Soms kan de geiser ‘denken’ dat hij nog aan staat en wil daarom niet starten. Dit komt omdat de microschakelaar die aangeeft dat de geiser uit is, niet geactiveerd wordt.

Bij de TTulpe B 6,11 en 14 komt een “hamertje” omhoog indien door de geiser water stroomt, dit hamertje komt soms onvoldoende naar beneden om de geiser uit te schakelen. U kunt dit heel eenvoudig verhelpen door de schroef die hierin zit een klein beetje naar beneden te draaien (zie foto 2). De microschakelaar (het witte of zwarte knopje, zie de groene pijl op foto 2 ) wordt nu gede-activeerd als de water-doorstroom stopt. Dit kan ook gebeuren als de geiser een tijd niet is gebruikt, de geiser blijft dan bijvoorbeeld lang door tikken, voorgaande handeling lost het probleem op

Een tweede mogelijkheid is dat de er onvoldoende trek is om de verbrandingsgassen af te voeren. De beveiliging treedt dan in werking na ongeveer 2 à 3 minuten.

Bij de TTulpe B6, 11 en 14 kunt u dit controleren door de kap te verwijderen en links bovenaan de beveiligingssensor (TTB) te zoeken. Hierop zit een resetknop, als u deze indrukt doet de geiser het weer (zie foto 3).

Bij andere modellen moet u wachten tot de sensor zichzelf na een aantal minuten reset, de geiser zal het dan weer doen als u hem aanzet.

Bij het niet verhelpen van de situatie zal de sensor stuk gaan en is de geiser niet meer te gebruiken. Het vervangen van deze sensor valt niet onder de garantie.

Waarschuwing: Deze sensors zitten er met een reden. Het gebruik van de geiser zonder beveiligingen is levensgevaarlijk!

Let op! Als u de geiser langere tijd niet gaat gebruiken b.v. gedurende de winter, zorgt u er dan voor dat de batterij wordt verwijderd. De batterij kan anders het contactpunt in het batterijvakje oxideren. Er loopt dan geen stroom meer van de batterij naar de ontsteking ook niet als de batterij vervangen is. U kunt dit oplossen door het de bedrading met beleid los te halen met een punttang want ze zijn geborgd en het batterijvakje los te schroeven. Aan één kant zit een lipje die dan bruin verkleurd is. Met een schuurpapiertje kunt u de oxidatie verwijderen. Mocht dit niet lukken kunt u op https://www.kiip-bv.nl/nl/onderdelen/ttulpe/onderdelen-ttulpe-ttulpe-b-serie-eco/batterij-vak-b-6/ er een bestellen.

Een vierde mogelijkheid is dat het thermokoppel niet goed (meer) in de waakvlam steekt. De geiser detecteert dan niet dat de waakvlam aan is en blijft tikken en de hoofdbrander gaat niet aan. Dit kan verholpen worden door met bijvoorbeeld een lange schroevendraaier, de thermokoppel in de waakvlam te manoeuvreren. Dit moet met beleid gebeuren en door een erkend installateur. Let op dit is een andere situatie dan dat de geiser blijft tikken na warm water vraag.

6. Het afvoerkanaal genereert te weinig trek

Bij atmosferische geisers kan dit het geval zijn. Dat wil zeggen dat het een toestel is zonder ventilator. De afvoergassen dienen dan door natuurlijke trek uit het apparaat te worden gezogen.

De rookgasafvoer mag geen kleinere diameter hebben dan de aansluiting, hierna moet de buis ten minste een halve meter verticaal verlopen. Wat de afmetingen en het leggen van de schoorstenen en hun verbindingsbuizen betreft, dienen de geldige voorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd.

De geiser is voorzien van een veiligheidsvoorziening (rookgasthermostaat) die in geval van onvoldoende trek of verstopping van de schoorsteen de werking onderbreekt. Deze voorziening mag nooit gemanipuleerd of gedeactiveerd worden voor uw eigen veiligheid!

Flexibele pijpen, knikken, te nauwe kanalen of vernauwingen en hele lange kanalen verminderen de trek en kunnen de oorzaak zijn dat de geiser daardoor niet (goed) werkt. Voor de juiste afmetingen van de afvoerkanalen zie de handleiding of onze website.

7. Meer redenen dat de geiser aan gaat, dan weer uit

          1. De unit werkt alleen bij een toevoer van minimaal 3 liter per minuut ( 6 liter modellen, 5,5 liter voor 11 liter modellen en 7 liter voor een 14 liter model) en een minimale druk van 0,5 bar.
          2. Harde wind.
          3. Te weinig gas. Propaangas cilinders zijn soms vervuild met lucht, vooral nieuwe tanks die voor de eerste keer gevuld zijn. Schakel de unit een aantal keren (5) aan en uit om de lucht uit het gas te verwijderen.
          4. Het thermokoppel moet goed in de vlam steken en oranje oplichten.
          5. De bedrading van de gassensor kan losgekomen zijn. Controleer of alle bedrading en/of stekkerverbindingen nog goed vast zitten.
          6. Als de geiser na ongeveer 2 a 3 minuten uitgaat dan kan dit wijzen op een probleem met de rookgasafvoer.
          7. Een defecte gasdrukregelaar. Ook een gasdrukregelaar is een mechanisch onderdeel en kan kapot gaan. Om dit uit te sluiten kunt u het beste proberen met een andere ( nieuwe ) drukregelaar. Let hierbij op de juiste gasdruk en de juiste capaciteit hiervan.

8. Het water wordt niet heet genoeg

           1. U gebruikt het systeem op een hoogte boven 1800 meter. Weliswaar is het systeem getest tot op 2200 meter hoogte, maar gebruik boven 1800 meter hoogte wordt afgeraden.
           2. Er stroomt te veel water door het apparaat. Voorkom dat er meer water door de geiser stroomt dan de maximale capaciteit, welke afhankelijk is van uw type (bijvoorbeeld; TTulpe B11 is max 11ltr/min.) U kunt dit meten door b.v. een emmer vol te laten lopen met een bekende inhoud en te meten hoelang het duurt voor die vol is bij maximale doorstroming (inhoud÷secondenx60). Het water bereikt zijn maximale temperatuur bij de helft van de opgegeven maximale capaciteit. U kunt dan het beste een kraan monteren voor de koud water aansluiting van de geiser om de hoeveelheid water wat te “knijpen".
           3. Het ingaande water is koud. Het is normaal dat als het ingaande water kouder is, dat de uitgaande temperatuur lager is. Dit doet zich vooral voor bij koude temperaturen of als water van koude beekjes of een bron wordt betrokken.
           4. Kijk in de panelen (via het venstertje aan de voorkant) om te zien of er een blauwe vlam is. Als de vlam geel is kan er iets b.v. een insect in de branderbuizen zitten, als u dit verwijderd zou hij weer goed moeten branden. Indien er geen vervuiling is in de branderbuizen kan het mogelijkheid zijn dat er een scheur in de gasregelaar zit. Gebruik de unit niet en bel onmiddellijk met onze technische dienst op tel. 0229-842424!
           5. Gaan de vlammen onregelmatig branden, hoog en dan weer laag en soms zelfs (bijna) uit, dan is er iets mis met de watertoevoer. Het is een combinatie van waterdruk en waterhoeveelheid. Controleer hoeveel water er per minuut door de geiser stroomt. Deze moet bij maximale doorstroming ongeveer gelijk zijn aan uw type. Dus bij b.v. een TTulpe Indoor B14 is dat 14 liter per minuut. Als dat niet 14 liter is maar laten we zeggen 11 liter, zal de geiser niet goed branden. Als de waterhoeveelheid goed is maar toch onregelmatig brandt ligt dat aan de waterdruk. Probeer in het eerste geval de wateropbrengst te verhogen en in het tweede de druk. Dit kan door een waterleiding van een grotere diameter te gebruiken of mogelijk d.m.v. een TTulpe waterpomp, worden opgelost. https://www.propaangeiser.nl/nl/producten/drukwaterpompen/ttulpe-flow-meister-1312-drukwaterpomp/

            Bij onderdelen welke in de brander steken ( zoals het thermokoppel en de bougies ) is het NORMAAL dat het vuur een gele vlam vertoont en is volkomen veilig!

9. Mijn geiser lekt water

Uw geiser hoort geen water te lekken, kijk of u kunt zien waar het water vandaan komt.

Indien het bij één van de aansluitingen lekt. Sluit de leidingen opnieuw aan met voldoende teflontape en controleer of het verholpen is.

Indien het ergens anders lekt, maak dan een foto van de plek waar het lekt, sluit de water toevoer en stuur de foto naar ons via info@kiip.de, wij zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen hoe dit op te lossen.

Let op! De open geisers zijn niet vorstbeschermd! Vorstschade veroorzaakt vaak grote schade en dit wordt niet gedekt door garantie.

10. Ik doe de kraan dicht maar de geiser blijft (nog even) branden

Als u de waterkraan dicht draait en uw geiser blijft nog een tijdje branden kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Gebruik uw geiser niet meer tot dat het probleem is verholpen. Het mechanisme dat de gaskraan sluit als de waterstroom stopt is defect. Het water kan gaan koken en bouwt druk op in uw geiser, waardoor er lekkage kan ontstaan of er heet water door het overdruksysteem wordt geloosd. Er zijn meerdere redenen dat dit kan gebeuren, bijvoorbeeld door een (langdurige) te hoge waterdruk en slijtage. Het gaswaterventiel moet vervangen worden, wij raden aan dit door een erkend installateur te laten doen of door de technicus in onze werkplaats, omdat de gasverbindingen worden verbroken. Uw kunt het onderdeel bestellen op onze website (bij onderdelen), controleer voordat u besteld, uw type geiser zodat u de juiste gas-watercombiventiel ontvangt.

Tenslotte....

Voordat u uw apparaat de-installeert en terugstuurt willen wij u vragen ons een mail te sturen (info@kiip.de) met de volgende gegevens:

 1. Een foto van de gehele installatie, waarop de aansluitingen van water, gas en afvoerpijp te zien zijn;
 2. Een foto van de aansluitingen van water en gas (aangevuld met eventueel gasdrukregelaar)
 3. Eventuele detailfoto’s
 4. Order- of factuurnummer
 5. Duidelijke omschrijving van het probleem en wat u zelf al heeft geprobeerd om dit op de lossen

Hoewel het soms noodzakelijk is dat het apparaat op onze technische afdeling nagekeken dan wel gerepareerd moet worden, kan in veel gevallen a.d.h.v. de foto’s en beschrijving het probleem op afstand opgelost worden zodat u snel van warm water kan genieten. Zo voorkomt u dat; transportkosten voor eigen rekening zijn, mogelijk onderzoekskosten in rekening worden gebracht, maar belangrijker nog, dat u niet langer dan nodig zonder warm water zit. Is terugsturen naar onze mening nodig dan zullen wij u een retourlabel toesturen zodat u kosteloos het apparaat kan verzenden.

Belangrijk!

In het geval dat het apparaat toch naar ons teruggestuurd moet worden, neemt u dan de volgende zaken in acht:

 • Verpak het apparaat goed! (bij voorkeur in de originele verpakking incl. omdoos) zodat er geen transport schade ontstaat
 • Stuur, indien mogelijk, de gebruikte gasdrukregelaar en slang mee
 • Zorg ervoor dat er geen water meer in zit.